Regulament general BLOGWARS 1 vs. 1 Fight

  1. PREVEDERI GENERALE

1.1   Organizatorul campaniilor BLOGWARS este agenția de relații publice THINKER MEDIA S.R.L., companie cu sediul în Mun. Buzău, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J10/116/2004, având CIF RO16179221 și punct de lucru în Mun. București, Intrarea Tipografiei nr. 6, Etaj 4, Sector 6, Cod Poștal 060776.

1.2   Fiecare competiție BLOGWARS 1 vs. 1 Fight se va desfășura conform prezentului regulament. Acesta este obligatoriu pentru toți participanții. Orice modificare a regulamentului intră în vigoare după publicarea pe site-ul www.blogwars.ro.

  1. PARTICIPAREA ÎN CONCURS

2.1   La BLOGWARS 1 vs. 1 Fight poate participa orice persoană fizică cu cetățenie română, având vârsta de minim 14 ani împliniți până la înscrierii în concurs.

2.2   Participanții trebuie să fie posesorii unui act de identitate oficial, cetățeni români, cu domiciliul stabil/reședința în România.

2.3   Nu pot participa în concurs angajații Organizatorului sau ai companiilor implicate și nici rudele de gradul întâi ale acestora.

2.4   Fiecare participant trebuie să completeze și să transmită chestionarul BLOGWARS, indicând cu această ocazie unul dintre cele două articole înscrise în concurs.

2.5   Fiecare participant se poate înscrie o singură dată. Adresa de email va servi pentru identificarea câștigătorului desemnat.

2.6   Organizatorii își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care încearcă să fraudeze.

2.7   Participarea la aceasta Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

2.8   Organizatorul Campaniei nu își asumă responsabilitatea pentru inexactitățile referitoare la datele furnizate de participanți, aceștia având obligația de a verifica introducerea corectă a datelor, care vor constitui modalitatea de contactare, validare și acordare a premiilor.

2.9   Prin expedierea chestionarului în concurs, fiecare participant își exprimă acceptul integral al prezentului regulament.

2.10Durata unei campanii BLOGWARS 1 vs. 1 Fight este de 2 săptămâni. Data limită a înscrierilor și implicit a votării este publicată în pagina fiecărui formular de votare aferent unei campanii BLOGWARS 1 vs. 1 Fight.

  1. MECANISMUL CONCURSULUI

3.1   Concursul se desfășoară sub forma unui proces de votare online, participanții (Reporteri de răzBLOG) având de completat un formular prin intermediul căruia votează un articol și răspund unor întrebări statistice.

3.2   Tema celor două articole este specifică fiecărei campanii în parte, fiind aleasă de către organizator. Acesta le propune votanților două articole scrise de bloggerii invitați să lupte într-o luptă BLOGWARS 1 versus 1. La rândul lor, cei doi autori își invită cititorii să le susțină în cadrul procesului de votare.

3.3   Opțiunea unui participant nu îi influențează sub nicio formă șansele de câștig. Organizatorul recomandă ca aprecierea să țină cont inclusiv de originalitatea, corectitudinea, relevanța și atractivitatea lecturii.

3.4   În urma centralizării chestionarelor completate de către participanți va fi desemnat un câștigător în competiția articolelor (pe baza răspunsurilor la întrebarea referitoare la articolul favorit).

3.5   Dintre cei care au răspuns la chestionar se va extrage în mod aleator un Reporter câștigător. Premiul este personalizat pe fiecare ediție, fiind prezentat în pagina cu formularul de votare.

  1. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

4.1   Câștigătorii premiilor campaniilor BLOGWARS 1 vs 1 Fight vor fi desemnați prin tragere la sorți electronică, care vor avea loc la sediul THINKER MEDIA SRL în prezența unei comisii formate din reprezentanți ai Organizatorului și bloggerii invitați. În urma tragerilor la sorți se va extrage câte un  câștigător per ediție, precum și câte o rezervă aferentă fiecărui câștigător, rezervă la care se va apela doar în cazul în care câștigătorul nu poate fi validat conform procedurii din prezentul Regulament.

4.2   Tragerea la sorti se va efectua din baze de date în care sunt incluși toți participanții care respectă condițiile impuse de prezentul Regulament.

4.3   Ordinea efectuării extragerilor pentru fiecare campanie este următoarea: prima dată se va extrage câștigătorul, apoi se va extrage rezerva aferentă.

4.4   Câștigătorii vor fi contactați prin email (și telefonic în cazul furnizării unui număr de contact) în maxim 48 ore de la data efectuării extragerii. În condițiile în care câștigătorul este minor, confirmarea datelor personale ale acestuia se va face numai după ce părintele/tutorele/reprezentantul legal (după caz) al acestuia își dă acordul expres și neechivoc pentru ca datele minorului să fie prelucrate în vederea validării și atribuirii premiului.

4.5   În condițiile în care un câștigător nu poate fi contactat de 3 ori în 48 de ore, acesta va fi invalidat, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului și se va apela la rezerva extrasă, urmându-se aceeași procedură.

4.6   În condițiile în care nici rezerva contactată nu va răspunde la telefon/e-mail și/sau nu confirmă participarea la campanie, precum și datele personale comunicate în chestionar, premiul astfel neacordat va rămâne la dispoziția Organizatorului.

4.7   Premiile se ridică personal de câștigători de la adresa THINKER MEDIA SRL – București, Intrarea Tipografiei, nr. 6, et. 4, sector 6 în maxim 30 zile de la data validării acestora, printr-o înțelegere prealabilă asupra datei și orei, încheindu-se un proces verbal de predare-primire în acest sens. Premiile campaniei vor fi predate câștigătorilor pe baza unui act de identitate (BI/CI/pașaport).

4.8   Câștigătorii desemnați prin tragere la sorți sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiului câștigat unei alte persoane.

4.9   Numele câștigătorilor și premiile câștigate de aceștia vor fi făcute publice pe www.blogwars.ro.

4.10Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Organizatorul poate solicita participanților câștigători acordul pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite și/sau video: numele, prenumele, orașul de reședință și fotografia acestora. Participanții nu vor fi obligați să își exprime acest acord, acest lucru rămânând la libera lor alegere.

4.11Organizatorul se obligă ca orice dezvăluire către public:

4.11.1     să se limiteze numai la câștigătorii premiilor Campaniei – va include numai numele, prenumele, orașul de reședință și fotografiile acestora;

4.11.2     toate înregistrările fotografice, video sau de alta natură vor fi realizate în scopuri publicitare în legătură cu Campania.

BLOGWARS pe Facebook!